23-03-2015

Ceremoniemeester

Wat kan men van een ceremoniemeester verwachten?


Vooraf is er een bespreking:
De planning wordt opgemaakt over het verloop van de dag en in het bijzonder het ceremoniële.

De verschillende stijlen worden uitgelegd:
de moderne, klassieke, een combinatie van beiden of de Amerikaanse.

De suite wordt samen met U opgesteld. U krijgt een volledige uitleg over het hoe en wat. Vragen worden beantwoord en suggesties gegeven.

Op de Huwelijksdag zelf zorgt hij ervoor dat het cermonieel gebeuren vlot verloopt en begeleidt hij ieder koppel individueel.
De bedoeling is dat iedereen tenvolle geniet van de plechtigheden op een stijlvolle manier.

Na de Kerkelijke dienst maakt hij zijn taak af door U met stijl naar de feestzaal te begeleiden.
Hij zorgt er voor dat de ontvangen bloemen en geschenken, bij het buiten komen van de kerk, in alle discretie meegenomen worden naar de zaal.

Niet te vergeten dat men vanaf het vastleggen van een ceremoniemeester, men steeds bij deze terecht kan voor informatie aangaande de voorbereidingen van Uw huwelijk. 

 
 
 
 

 

BOVEN